| LOGO
AD/Sumie Yasumoto
D/Sumie Yasumoto
DR/Masato Shiho , Masako Taniguchi
CL/九谷陶泉